Lezingen/workshops

Naast mijn werk als therapeut verzorg ik lezingen en workshops voor gemeenteavonden, kerkenraden, vrouwenkringen of andere groepen.

U kunt hierbij denken aan psychosociale of pastorale onderwerpen zoals:
– Wie mag ik zijn
– Leven zonder masker
– Leven in relatie
– Onvervuld verlangen
– Rouwdragen
– Echt luisteren

Etc.

In overleg zijn andere onderwerpen mogelijk.