EMDR / traumatherapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van gevolgen van negatieve ervaringen die zij kort of langer geleden opdeden.
Het is een vorm van therapie die ik kan gebruiken naast de gesprekstherapie.

Hoe werkt EMDR?
EMDR, een geprotocolleerde methode, maakt gebruik van ons natuurlijk verwerkingssysteem.
Dat verwerkingssysteem kan overspoeld raken doordat het trauma te groot is (PTTS). Maar ook door ingrijpende gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordeden op momenten dat we bijzonder kwetsbaar waren, bijvoorbeeld in de kindertijd.
Bij een trauma wordt de daarbij behorende informatie opgeslagen in het emotionele brein. Beelden, gedachten, geluiden, geuren en emoties, maar ook lichamelijke gevoelens en overtuigingen krijgen hier een plek, losgekoppeld van rationele kennis.
Zo wordt het een onverwerkt en disfunctioneel pakket informatie dat door de kleinste herinnering aan het trauma weer wordt geactiveerd of het dagelijkse leven kan gaan belemmeren.

Bij EMDR wordt stimulatie van buitenaf aangeboden, namelijk het volgen van heen en weer bewegende vingers van de therapeut.
De oogbewegingen die zo ontstaan, lijken op de “rapid eye movements die in onze slaap, tijdens de lichte droomfase (de remslaap) voorkomen. Van deze fase is bekend dat hij een rol speelt bij het verwerken en opslaan van herinneringen.
Door de genoemde stimulatie worden de hersenen als het ware afgeleid, van het beeld weggetrokken, De keten van associaties lijkt te worden verbroken, het beeld verdwijnt niet, maar gaat neutraal aanvoelen. De emotionele lading die het had verandert, de fysieke respons die het opriep, blijft uit. De traumatische gebeurtenis wordt weer een gewone herinnering en wordt nu ook zo opgeslagen.

EMDR-traumatherapie is een moderne en zeer effectieve methode waarvan ik ook in mijn praktijk goede resultaten zie.