Relatietherapie

In deze tijd staan veel relaties onder grote druk. Als problemen onoplosbaar worden zijn de gevolgen groot met veel pijn voor alle betrokkenen.
Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp in te schakelen. Het heeft mijn voorkeur dat partners zoveel mogelijk samen deelnemen aan de therapiegesprekken.

Juist bij relatietherapie wil ik de naam van deze praktijk benadrukken.
Door inzicht in situaties te krijgen, het ontstaan van conflicten te gaan begrijpen, jezelf én de ander beter te verstaan, kan er een nieuwe toekomst komen.

“Als we durven te riskeren echt te gaan leren leven, zien we dat het risico dat we namen de moeite waard was”.