Werkwijze

In mijn praktijk is samenwerking tussen cliënt en therapeut belangrijk. U komt met een hulpvraag en als therapeut wil ik mij met kennis en empathie inzetten om u van dienst te zijn.

Het eerste gesprek is een intake. Dit is een verkennend gesprek waarbij wij samen de hulpvraag bespreken. Als hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar passen en cliënt en therapeut samen op weg willen, wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin wordt de hulpvraag en de gestelde doelen omschreven zoals de cliënt deze zelf onder woorden heeft gebracht.

Dit handelingsplan zal steeds leidraad blijven. Soms kan nodig zijn doelen bij te stellen of aan te passen, dit altijd in overleg met de cliënt. Na de intake volgen de therapiesessies. Ik vind het belangrijk om het hulpverleningstraject regelmatig te evalueren.

Ik werk met meerdere therapievormen om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij ieders persoonlijke situatie, onder andere Transactionele analyse, Rationele Emotieve Therapie, Gestalt Therapie, Focussen en beeldcommunicatie.