Tarieven/vergoedingen

Intakegesprek € 43,50 (1 uur) / Tarief 2024 € 45,00
Individuele gesprekstherapie € 72,50 (1 uur) / Tarief 2024 € 75,00
Relatietherapie € 85,50 incl. BTW (1 uur) / Tarief 2024 € 90,00 incl. BTW
EMDR € 72,50 (1 uur) / Tarief 2024 € 75,00
Extra persoon individuele gesprekstherapie € 13,00 / Tarief 2023 € 13,50 Gezinsgesprek € 98,50 / Tarief 2024 € 100,00

Praktijk Perspectief is geregistreerd bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) binnen de beroepsvereniging NFG. Ook is de praktijk aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Op grond hiervan vergoeden een groot aantal zorgverzekeraars (een deel van) de kosten.
De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en de gekozen aanvullende verzekering. Of de hulpverlening vergoed wordt kunt u navragen bij uw verzekeraar of nakijken op de site van de zorgwijzer
(www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie)

Andere vergoedingsmogelijkheden zijn:
– diaconie van uw kerkelijke gemeente
– sociale dienst van uw burgerlijke gemeente
– persoons gebonden budget (www.pgb.nl)
– aftrek specifieke ziektekosten inkomstenbelasting (bij verwijzing door de arts onder noemer psychisch lijden)
– werkgever (vaak bereid te investeren in voorkomen van ziekte en verkorten van ziekteverzuim)
– arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Laat het tarief of het niet in aanmerking komen voor een vergoeding geen belemmering zijn contact op te nemen. Samen met u probeer ik dan alsnog een oplossing te vinden.

De beroepsvereniging NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg waardoor professionaliteit en betrouwbaarheid van de therapeut is gewaarborgd. De NFG maakt gebruik van onafhankelijk tuchtrecht.
Elke zorgprofessional, en dus elk NFG-registerlid, is per 1-1-2017 door de overheid verplicht om de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te hebben geregeld. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is moet ingeschreven zijn bij een erkende geschillencommissie. Praktijk Perspectief voldoet aan alle gestelde eisen.

RBCZ bewaakt de kwaliteit van geregistreerden. Er wordt gebruik gemaakt van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen.