Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een persoons- en genezingsgericht leerproces van de cliënt, die daarbij ondersteund en begeleid wordt door de therapeut.

Soms is het leven meer een overleven.
We raken belemmerd in het dagelijks leven en weten niet waar de oorzaak ligt. We kunnen ons onbewust aanpassen aan een situatie om deze zo leefbaar mogelijk te maken en dit aangepaste gedrag kan onze vaste overtuiging worden.

Psychosociale therapie is gericht op het opheffen van blokkades die ons verhinderen onszelf te zijn in ons voelen, in ons denken en in ons doen. Het geeft inzicht en schept waar nodig ruimte voor rouw en verwerking van pijn en gemis.